விலங்குகள் இனப்பெருக்கத்தடை(ABC)

விலங்குகள் இனப்பெருக்கத்தடை சம்பந்தமான அரசாணை எண் 10 நாள் 18.01.2007

விலங்குகள் வன்கொடுமைத்தடுப்புச்சட்டம்(THE PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMALS ACT, 1960)

விலங்குகள் இனப்பெருக்கத்தடை(நாய்)விதிகள் 2001(Animal Birth Control (Dogs) Rules, 2001 Notification)

விலங்குகள் வன்கொடுமைத்தடுப்பு(அறுப்புமனை)விதிகள் 2001(PREVENTION OF CRUELTY TO ANIMAL (SLAUGHTER HOUSE) RULES, 2001)

Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s