திடக்கழிவு மேலாண்மைப்பணிகளுக்கான நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களது வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்…

திடக்கழிவு மேலாண்மைப்பணிகளுக்கான தள்ளுவண்டி,ஆட்டோ,டம்பர் பிளேசர் லாரி, போன்றவை வாங்க நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களது வழிகாட்டு நெறிமுறைகள்…

1.குப்பை சேகரிப்புத்தொட்டி (Garbage Collection Container Specification)

2.டம்பர் பிளேசர் (Dumber placer specification)

3.ஏரோ டில்லர் (Ero tiller)

4.பல்வரைசர் (Pulverizer)

5.தள்ளுவண்டி மற்றும் மூன்று சக்கர சைக்கிள் வண்டி(Tricycle-and-Pushcart)

6.வாகனங்கள் ஓப்பீடு(SE-AE-Comparison)

7.நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் திடக்கழிவு மேலாண்மை சம்பந்தமான வழிகாட்டுப்புத்தகம்

Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s