சில மாதிரி படிவங்கள்….

சில மாதிரிப்படிவங்களின் தொகுப்பு:

 1. சார்ஜ் ஷீட் மாதிரிப்படிவம்.(CHARGE SHEET MODEL FORM)
 2. ஹெல்த் கண்டிஷன் ரிப்போர்ட் படிவம்.(HEALTH CONDITION REPORT FORM)
 3. குழந்தைப்பெயர்ப்பதிவு உறுதிமொழிப்படிவம்.(CHILD NAME
  DECLARATION)
 4. குடும்பநிதி நாமினேஷன் படிவம்.(NOMINATION FOR FAMILY PENSION)
 5. பிறப்புச் சான்றிதழ் /குழந்தைப்பெயர் பதிவு /காலதாமதப்பிறப்பு பதிவு செய்யும் விண்ணப்பப்படிவம்.
 6. இறப்புச் சான்றிதழ் /காலதாமத இறப்பு பதிவு செய்யும் விண்ணப்பப்படிவம்.
 7. கட்டிட விண்ணப்பம்
 8. உணவுக்கலப்படத்தடை உரிமையாணை கோரும் விண்ணப்பம்
 9. உரிமம் பெற்ற கட்டிட அளவையர் உரிமம் புதுப்பிக்க கோரும் விண்ணப்பம்.
 10. சொத்துவரி கேட்புப்பதிவேட்டில் நகல் கோரும் விண்ணப்பம்
 11. திருமண மண்டபம்/கலையரங்கம்/மைதானம் ஒதுக்கீடு செய்யக்கோரும் விண்ணப்பம்.
 12. புதிய குடிநீர் இணைப்பு கோரும் விண்ணப்பம்.
 13. குடிநீர் இணைப்பில் பழுது பார்ப்பதற்கான விண்ணப்பம்.
 14. ஒப்பந்ததாரராக உரிமம் பதிவு/புதிப்பிக்க கோரும் விண்ணப்பம்.
 15. குடிநீர் இணைப்பு உரிமைமாற்றம் செய்யக்கோரும் விண்ணப்பம்.
 16. சொத்து வரி விதிக்கக்கோரும் விண்ணப்பம்.
 17. நகராட்சி வரி விதிப்பு பதிவேடுகளில் சொத்து வரி காலிமனை வரி பெயர் மாற்றம் செய்வதற்கான விண்ணப்பம்.
 18. அபாய அருவருக்கத்தக்க வணிக நிறுவன உரிமையாணைக்குரிய விண்ணப்பம்.
 19. நகரளவை வரைபட நகல்/இடம் அளத்தல்/உட்பிரிவு செய்தல்/பெயர் மாற்றம் செய்தல் விண்ணப்பம்.
Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s