நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் சுற்றறிக்கைகளில் சில….

நகராட்சி நிர்வாக ஆணையர் அவர்களின் சுற்றறிக்கைகளின் சிலவற்றின் தொகுப்பு:-

நில நடுக்கம் ஏற்பட்டால் செய்யவேண்டியது என்ன?

வாகனங்கள் வாங்கும் போது பின்பற்ற வேண்டிய வழிமுறைகள்.

பொருள்களின் தரம் பரிசோதிக்க ஆய்வகங்கள் மற்றும் அவற்றிற்கான கட்டண விவரங்கள் பற்றிய சுற்றறிக்கை.

தொலைந்து போன பணிப்பதிவேடு புதியதாக தயார் செய்ய வழிமுறைகள் பற்றிய சுற்றறிக்கை.

நகர்மன்றக்கூடங்கள் மற்றும் நகராட்சி அலுவலகங்களில் வைக்க அனுமதிக்கப்பட்ட படங்கள் பற்றிய சுற்றறிக்கை.

வாகனங்கள் தகுதிச்சான்று பெற பழுது நீக்கம் செய்ய செலவிட வேண்டிய உட்சபட்ச தொகை பற்றிய விவரம்.


Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s