சிறப்பு நிலை ஊதியம்-தேர்வு நிலை ஊதியம் முன் கூட்டி வழங்கல்

Advancement to Selection Grade / Special Grade – Date of movement to selection Grade – those who completed punishment – instructions – issued.

தண்டனை அளிக்கப்பட்டவர்களுக்கு சிறப்பு நிலை ஊதியம்-தேர்வு நிலை ஊதியம் முன் கூட்டி வழங்கல்

Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s