ஆறாவது ஊதியக்குழு -மத்திய அரசு அரசாணை

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான ஆறாவது ஊதியக்குழு அரசாணை

central government employees sixth pay commission notification

Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s