60% ஊதியக்குழு நிலுவைக்கான 31.03.2003ற்கு பிறகான வட்டி வழங்குதல்

G.O. Ms. No. 484, DATED: 8th OCTOBER, 2007 -60% Pay Commission Arrears — Payment of interest beyond 31-03-2003

ஊதியக்குழு நிலுவைக்கான 31.03.2003ற்கு பிறகான வட்டி வழங்குதல் அரசாணை 484 நாள் 08.10.2007

Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s