ஒரு நபர் ஆணையம் ஊதிய பரிந்துரை-துப்புரவு ஆய்வாளர்

ஒரு நபர் ஆணையம் ஊதிய பரிந்துரை-துப்புரவு ஆய்வாளர் ஊதிய நிர்ணயம்

One Man Commission Recomendation-Sanitary Inspector Scale Fixation-Those who are appointed before 2006

Government Order 306 Dated 26.08.2010

Pay Fixation Sheet

 

 

Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s