உணவு ஆய்வாளர் பயிற்சி சம்பந்தமான விவரங்கள்:-

உணவு ஆய்வாளர் பயிற்சி சம்பந்தமான அரசாணைகள்,வழக்குகளின் தீர்ப்புகள்:

அரசாணை 452 நாள் 05.04.2007 (G.O(D)No 452 Dated 05.04.2007)

Page 1   Page2  Page 3  page 4  page 5  page 6  page 7 

15.06.2007 தேதிய நீதியரசர் திரு சந்துரு அவர்களின் தீர்ப்பு:

WRIT PETITION(MD)No 3580 of 2007
WRIT PETITION(MD)No 4736 of 2007
and
M.P.(MD) Nos 1,4 and 1of 2007
W.P.(MD) No 3580 of 2007   Download Here

15.06.2007 தீர்ப்பின் மீது மேல் முறையீட்டில் நீதியரசர் மிஸ்ரா மற்றும் நீதியரசர் சிவகுமார் அவர்களது 11.10.2007 தேதிய தீர்ப்பு:-

Coram The Honourable Mr Justice P.K MISRA
               and
              The Honourable Mr Justice P.R.SHIVAKUMAR
              W.A.(MD).No 236of 2007
              W.A.(MD).No 237of 2007
              and
               M.P.(MD).Nos 1 and 2 of 2007  Download Here

11.10.2007 தீர்ப்பின் மீது அரசால் வெளியிடப்பட்ட 215 அரசாணை

G.O 215 (அரசாணை 215)  Page 1  Page 2  Page 3 Page 4 Page 5

Ex-Post Facto Recognition of  VMRF    Download Here
List Of Universities/Institutions whose programme courses have been aproved by Distance Education Council

Page 1  Page 2  Page 3  page 4  page 5  Page 6 

அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் வேதியியல் பட்ட படிப்பு படித்தவர்கள்,விநாயகா மிஷன் பல்கலைக்கழகத்தில் டிப்ளமோ படிப்பு முடித்தவர்கள் உணவு ஆய்வாளர் பயிற்சி  கோருதல் சம்பந்தமாக 30.07.2010 தேதிய நீதியரசர் திரு ராமசுப்ரமணியன் அவர்களது தீர்ப்புரை:-

Coram The Honourable Mr Justice V.RAMASUBRAMANIAN
             W.P.Nos.13114 and 13300 of 2010
             and
             M.P.Nos.1 and 1 of 2010

Page 1  page 2  Page 3  Page 4  Page 5  Page 6  Page 7  page 8  Page 9  Page 10   Page 11  Page 12   Page 13 

அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் வேதியியல் பட்ட படிப்பு படித்தவர்கள் உணவு ஆய்வாளர் பயிற்சி சான்று கோருதல் சம்பந்தமாக 13.09.2010 தேதிய நீதியரசர் திரு கே.சந்துரு அவர்களது தீர்ப்புரை:-

W.P.(MD)No.12742 of 2009
and
W.P.(MD)Nos.1 AND 2 OF 2009  Download Here

விநாயகா மிஷன் பல்கலைக்கழகத்தில் டிப்ளமோ படிப்பு முடித்தவர்கள் உணவு ஆய்வாளர் பயிற்சி  கோருதல் சம்பந்தமாக 16.08.2010 தேதிய நீதியரசர் திரு ராமநாதன் அவர்களது தீர்ப்புரை:-

W.P.(MD)No.10564 of 2010
W.P.(MD)No.10565 of 2010
W.P.(MD)No.10566 of 2010 

Page 1    Page 2    Page 3

25.02.2009 தேதிய உச்ச நீதிமன்ற உத்தரவு

SUPREME COURT JUDGEMENT 25.02.2009
civil appeal no 4173 of 2008

ANNAMALAI UNIVERSITY Vs SECY.TO GOVT INFN & TOURSM DEPT&OTHERS

DOWNLOAD HERE

அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம் பெற்ற Ex-post facto approval download here

Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s