இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் அவர்களின் 4 ,4எ சம்பந்தமான சுற்றறிக்கை

இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் அவர்களின் 4 ,4எ சம்பந்தமான சுற்றறிக்கை

DPH CIRCULAR -Sub:-IMPROVEMENT OF MCCD_REPORTING OF CAUSES OF DEATH REGARDING-R.No 25233/SBHI-II/S3/08 Dated 04.07.2008

Download here Page 1 Page 2

Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s