கொசு ஒழிப்பு மருந்துகள்,புகை போக்கி இயந்திரம் வாங்குவது சம்பந்தமான அரசாணை

கொசு ஒழிப்பு மருந்துகள்,புகை போக்கி இயந்திரம் வாங்குவது சம்பந்தமான அரசாணை

Approval of Larvicides,insecticides,and fogging machines used in the Public Health Department and Local Bodies-Go No Ms 297 dated 16.09.2008

Page1     Page 2    page 3  

Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s