துப்புரவு ஆய்வாளர்களின் பணி மற்றும் கடமைகள்:-

துப்புரவு ஆய்வாளர்களின் பணி மற்றும் கடமைகள்:-

Duties and Responsibilities of Sanitary Inspector As per G.O(D) No 549 Dated 28.10.2010

Download Here SI

Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to துப்புரவு ஆய்வாளர்களின் பணி மற்றும் கடமைகள்:-

  1. shahul, Tirunelveli says:

    dear kailash,
    All informations are very usefull to all. continue your valuable job…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s