பிறப்பு இறப்பு பதிவு-குழந்தை பெயர் மாற்றம் செய்தல்:-

பிறப்பு இறப்பு பதிவு-குழந்தை பெயர் மாற்றம் செய்தல்-இயக்குனர்,பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய்த்தடுப்புத்துறை அவர்களின் அறிவுரை:-

Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s