பிறப்பு இறப்பு பதிவு-தத்து எடுத்தல் பதிவு செய்தல் வழிமுறைகள்:-

பிறப்பு இறப்பு பதிவு-தத்து எடுத்தல் பதிவு செய்தல் வழிமுறைகள் முதன்மைப்பதிவாளர் அவர்களின் சுற்றறிக்கை நாள்:-ஜூலை 14 1999

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s