பிறப்பு இறப்பு பதிவு-நீதிமன்ற பதிவு-வழிமுறைகள்:-

பிறப்பு இறப்பு பதிவு-நீதிமன்றம் மூலம் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவு செய்தல்-இயக்குனர் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய்த்தடுப்புத்துறை அவர்களின் அறிவுரை-Lr No 89361/VS/99/Asst dated 12.06.1999

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s