பிறப்பு இறப்பு பதிவு-அரசிதழில் பெயர் மாற்றம்:-

பிறப்பு இறப்பு பதிவு-அரசிதழில் பெயர் மாற்றம் செய்ததன் அடிப்படையில் பிறப்புப்பதிவில் திருத்தம் மேற்கொள்வது சம்பந்தமான அறிவுரை:-

Birth and Death Registration-Name Change and Notification in Government gazette-effecting Changes in Birth Extract-Clarification -R.No 85876/SBHI/s1/2001/ dated 18.07.2001

Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s