பிறப்பு இறப்பு பதிவு:-குழந்தை பெயர் பதிவு செய்தல் அறிவுரை

பிறப்பு இறப்பு பதிவு:-குழந்தை பெயர் பதிவு செய்தல் அறிவுரை

Birth and Death Registration Entering the name of the child in the birth register -clarification-R.No 96983/SBHI/s1/2001 Dated 15.08.2001

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s