பிறப்பு இறப்பு பதிவு-பிறப்பு பதிவில் திருத்தம் மேற்கொள்ளுதல் வழிமுறைகள்:

பிறப்பு இறப்பு பதிவு-பிறப்பு பதிவில் திருத்தம் மேற்கொள்ளுதல் வழிமுறைகள்:

Effecting Correction and Cancellation in the details of Birth and Death Registers-Instructions-R.No 13932/sbhi/s1/2001-1 Dated 22.09.2001

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s