பிறப்பு இறப்பு பதிவு:-வெளிநாட்டில் பிறந்த,இறந்த இந்தியர்களின் பதிவு:

பிறப்பு இறப்பு பதிவு-வெளிநாட்டில் பிறந்த,இறந்த இந்தியர்களின் பதிவு:

Registration of Birth and Death occuring to Indian Citizen outside India R.No 130481/SBHI-I/s1/2003 dated 18.11.2003

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s