பிறப்பு இறப்பு பதிவு:-விபத்தின் காரணமான இறப்பு பதிவுமுறைகள்:-

பிறப்பு இறப்பு பதிவு:-விபத்தின் காரணமான இறப்பு பதிவுமுறைகள்:-

Reporting of Death Due to Accidents etc in Which an inquest is Held by the police authorities:-R.No 98044/VS/A/2000 Dated 16.07.2000

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

About sikailash

எனக்காக பிறர்! பிறருக்காக நான்!
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s